Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy Společenství rodičů a pracovnic mateřské školy při Mateřské škole Sokolov, K.H.Borovského 1527

 

Základní ustanovení:

Společenství rodičů a pracovnic mateřské školy je dobrovolná společenská organizace. Je rovnocenným partnerem a samostatným právním subjektem sdružující rodiče dětí mateřské školy, další fyzické i právnické osoby ve smyslu zákona 83/1990Sb. o sdružování občanů.

 Název: Společenství rodičů a pracovnic mateřské školy Sokolov, K.H.Borovského

             1527 ( dále jen ,,společenství“) se sídlem Borovského 1527 , 35601 Sokolov.

Posláním společenství je podporovat činnost školy nad rámec standardní péče o děti poskytované školou v rámci výchovně vzdělávací činnosti , popularizovat výsledky práce školy na veřejnosti a působit zejména mezi rodiči dětí mateřské školy.

 

Činnost společenství :

Spoluorganizuje a finančně podporuje nadstandardní péči o děti v mateřské škole

 • Divadelní představení
 • Předplavecký výcvik
 • Výuka cizího jazyka
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční noc ve škole
 • Oslava dne dětí
 • Rekreační pobyt na horách
 • Výlety dětí za poznáním
 • Fotografování dětí ve škole

 

Členství ve společenství

Je dobrovolné a členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami společenství.Členskou základnu tvoří individuální členové.  Individuálním členem mohou být rodiče dětí, kteří mají své dítě umístěné v mateřské škole, popřípadě další fyzické ( pracovnice MŠ) i právnické osoby Každá třída je zastupována dvěma členy zvolenými rodiči dané třídy. ( rodič + učitelka). Rodiče a pracovnice školy se stávají na školní rok členy společenství.

Členství zaniká vystoupením řádného člena na základě jeho oznámení.

 

Práva a povinnosti členů

Individuální člen má právo:

 • Základní právo členů je být informován o činnosti a hospodaření
 • Spolupodílet se na výběru a organizování nadstandardní péče o děti
 • Účastnit se všech akcí pořádaných společenstvím
 • Obracet se na výbor při řešení připomínek určených pro ředitelství školy
 • Volit a být volen do výboru

Povinnosti člena:

 • Dodržovat stanovy společenství,
 • Vykonávat svěřené funkce
 • Řádně platit příspěvky sdružení

 

pokračování